Autorizare și acreditare

 

Școala primară Montesara este autorizată de către Ministerul Educației Naționale prin Ordin de Ministru nr. 4596 din 17.08.2017

Acreditarea unei instituții de învățământ pre-universitar se face în două etape:

1.    Autorizarea de funcționare dată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) la începerea activității, în urma depunerii unui dosar care conține un proiect de dezvoltare pe termen mediu, planurile operaționale pentru primul an de funcționare, oferta educațională, acte despre spațiile de învățământ, dotările și fondul de carte propriu, autorizările de securitate la incediu și sanitar-veterinară. Autorizarea de funcționare certifică faptul că unitatea de învățământ funcționează legal și este recunoscută de către Ministerul Educației Naționale

2.    Acreditarea unității de învățământ, în urma încheierii unui ciclu complet de școlarizare de 4 ani.
Școala și grădinița Montesara a avut vizita inspectorilor din partea Ministerului Educației în perioada 6-7 aprilie 2017 și a primit aviz pozitiv pentru toate criteriile evaluate. Urmează ca în lunile următoare să se publice ordinul de ministru prin care se statuează autorizarea Școlii primare Montesara cu învățământ preșcolar și primar de masă.

Odată ce educatoarea și învățătoarea noastră finalizează cursurile de certificare în pedagogia Montessori, care durează 3 ani și presupun o serie de stagii de studiu în străinătate, vom obține autorizarea de funcționare de la Minister ca unitate de învățământ alternativ Montessori. La începerea anului școlar 2017, asistentele de la grupa de grădiniță Montessori vor fi certificate în pedagogia Montessori iar învățătoarea și educatoarea își vor încheia primul an de specializare Montessori.