Misiunea

Misiunea grădiniței și școlii Montesara este aceea de a însoți copiii în formarea caracterului și personalității lor distincte, astfel încât ei să devină oameni împliniți, echilibrați și realizați, capabili să dea sens și valoare vieții lor.

Valorile

La Montesara, ne ghidăm după următoarele valori, respectate de copii și adulți în egală măsură:

RESPECT – îi tratăm pe ceilalți așa cum dorim să fim noi înșine tratați
AUTONOMIE și COLABORARE – încercăm să ne descurcăm singuri în orice situație și avem încredere în forțele proprii. Oferim sprijin necondiționat, atunci când ni se cere, și suntem deschiși în a cere ajutor când chiar avem nevoie.
LIBERTATE în cadrul unor LIMITE ACCEPTATE – facem ceea ce dorim și ne place, ținând cont de regulile stabilite, împărtășite și respectate de întreaga comunitate de copii și adulți din Montesara.
EVOLUȚIE CONTINUĂ – învățăm cu plăcere pentru a fi în fiecare zi mai buni și a ne construi vieți împlinite și pline de sens.


Obiective

Obiectivul nostru principal este să formăm copiii într-un mediu educațional stimulativ și armonios, centrat pe dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter și a unor deprinderi cu impact asupra performanțelor academice și a împlinirii personale a acestora.

Obiectivele specifice:
Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățare
Majoritatea activităților din clasă sunt individualizate – fiecare copil se implică într-o activitate de învățare care îl atrage sau pe care a ales-o în planul de studiu agreat cu învățătoarea, în funcție de nevoile lui și de gradul lui de dezvoltare. Astfel, copiii lucrează în ritmul lor, repetând o activitate de câte ori doresc și trăind astfel o serie de experiențe pozitive de învățare.

Dezvoltarea încrederii în forțele proprii
Fiecare etapă de învățare se clădește pe ceea ce copilul știe deja. În felul acesta, el este ferit de experiența negativă a eșecului repetat. O serie de activități realizate cu succes de către copil îi insuflă încrederea că poate învăța de unul singur și, în același timp, contribuie la dezvoltarea lui emoțională.

Dezvoltare concentrării
Învățarea temeinică presupune capacitatea de a asculta cu atenție și de a fi deschis la ceea ce se prezintă sau este exemplificat. Printr-o serie de activități care îi captează atenția, copilul își formează obișnuința concentrării prelungite.

Stimularea curiozității
Curiozitatea este ingredientul esențial pentru învățarea creativă și motivată din interior. La Montesara, copilului i se oferă multiple oportunități să descopere calități, dimensiuni și relații în situații de învățare stimulative ce-i dezvoltă creativitatea și motivația internă de a descoperi lucruri noi.

Dezvoltarea inițiativei și a perseverenței
Copilul este înconjurat de materiale atrăgătoare și este implicat în activități stimulative, orientate spre nevoile lui interne. In felul acesta, el devine obișnuit să lucreze pe cont propriu și să aleagă singur acele activități care îl stimulează în cel mai înalt grad. Copilul preia astfel inițiativa în procesul învățării, o calitate esențială de leadership. El este îndrumat și încurajat să respecte regula de a finaliza orice activitate începută, dezvoltându-și capacitatea de a fi perseverent și de a duce lucrurile la bun sfârșit.

Stimularea sentimentului de siguranță și de ordine interioară
Nevoia de ordine și de siguranță pe care copilul o are în mod natural este pe deplin împlinită în spațiul claselor noastre, pline de materiale interesante și, în același timp, simple și atent ordonate. Este un mediu care are în egală măsură un efect de calmare și de stimulare.