Misiune

Misiunea grădiniței și școlii Montesara este aceea de a însoți copiii în formarea caracterului și personalității lor distincte, astfel încât ei să devină oameni împliniți, echilibrați și realizați, capabili să dea sens și valoare vieții lor.

 

Valori

Valorile după care ne ghidăm la Montesara sunt respectate de copii și adulți în egală măsură:

RESPECT – îi tratăm pe ceilalți așa cum dorim să fim noi înșine tratați
AUTONOMIE și COLABORARE – încercăm să ne descurcăm singuri în orice situație și avem încredere în forțele proprii. Oferim sprijin necondiționat, atunci când ni se cere, și suntem deschiși în a cere ajutor când chiar avem nevoie.
LIBERTATE în cadrul unor LIMITE ACCEPTATE – facem ceea ce dorim și ne place, ținând cont de regulile stabilite, împărtășite și respectate de întreaga comunitate de copii și adulți din Montesara.
EVOLUȚIE CONTINUĂ – învățăm cu plăcere pentru a fi în fiecare zi mai buni și a ne construi vieți împlinite și pline de sens.

 

Obiective

Obiectivul nostru principal este să formăm copiii într-un mediu educațional stimulativ și armonios, centrat pe dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter și a unor deprinderi cu impact asupra performanțelor academice și a împlinirii personale a acestora.

Obiectivele specifice:
Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățare
Majoritatea activităților din clasă sunt individualizate – fiecare copil se implică într-o activitate de învățare care îl atrage sau pe care a ales-o în planul de studiu agreat cu învățătoarea, în funcție de nevoile lui și de gradul lui de dezvoltare. Astfel, copiii lucrează în ritmul lor, repetând o activitate de câte ori doresc și trăind astfel o serie de experiențe pozitive de învățare.

Dezvoltarea încrederii în forțele proprii
Fiecare etapă de învățare se clădește pe ceea ce copilul știe deja. În felul acesta, el este ferit de experiența negativă a eșecului repetat. O serie de activități realizate cu succes de către copil îi insuflă încrederea că poate învăța de unul singur și, în același timp, contribuie la dezvoltarea lui emoțională.

Dezvoltare concentrării
Învățarea temeinică presupune capacitatea de a asculta cu atenție și de a fi deschis la ceea ce se prezintă sau este exemplificat. Printr-o serie de activități care îi captează atenția, copilul își formează obișnuința concentrării prelungite.

Stimularea curiozității
Curiozitatea este ingredientul esențial pentru învățarea creativă și motivată din interior. La Montesara, copilului i se oferă multiple oportunități să descopere calități, dimensiuni și relații în situații de învățare stimulative ce-i dezvoltă creativitatea și motivația internă de a descoperi lucruri noi.

Dezvoltarea inițiativei și a perseverenței
Copilul este înconjurat de materiale atrăgătoare și este implicat în activități stimulative, orientate spre nevoile lui interne. In felul acesta, el devine obișnuit să lucreze pe cont propriu și să aleagă singur acele activități care îl stimulează în cel mai înalt grad. Copilul preia astfel inițiativa în procesul învățării, o calitate esențială de leadership. El este îndrumat și încurajat să respecte regula de a finaliza orice activitate începută, dezvoltându-și capacitatea de a fi perseverent și de a duce lucrurile la bun sfârșit.

Stimularea sentimentului de siguranță și de ordine interioară
Nevoia de ordine și de siguranță pe care copilul o are în mod natural este pe deplin împlinită în spațiul claselor noastre, pline de materiale interesante și, în același timp, simple și atent ordonate. Este un mediu care are în egală măsură un efect de calmare și de stimulare.


Școala și grădinița Montesara își orientează activitatea și interacțiunea cu copiii după principiile educației Montessori, cu finalități în învătământul românesc tradițional. Așadar, ne propunem să lucrăm cu copiii îmbinând pedagogia tradițională cu filozofia, materialele și metoda Montessori, așa cum a evoluat aceasta până acum, atingând totodată obiectivele din programa școlară națională în ceea ce privește rezultatele copiilor. Profesorii noștri găsesc echilibrul între educația tradițională și cea montessoriană, în contextul social în care ne aflăm. Ne dorim să pregătim copiii social, emoțional, moral și academic pentru lumea în care trăiesc.


Maria Montessori consideră că fiecare copil se naște cu un potențial unic, care trebuie să fie revelat. Cu alte cuvinte, el vine pe lume pregătit să învețe singur, în funcție de propriile nevoi. Procesul de învățare este cu atât mai eficient cu cât copilul găsește în mediul clasei, diferite oportunități de învățare, propice dezvoltării potențialului lui spiritual, emoțional, fizic și intelectual, ca membru al unei familii, al comunității umane, al Universului. Aici intervine educatorul / profesorul care, în urma unei pregătiri temeinice (atât în mediul școlar traditional cât și în educația Montessori), ghidează din umbră activitatea copilului, pregătește și adaptează în permanență mediul natural de învățare, observă copiii în acest mediu și îi ajuta să își dezvolte la maximum potențialul. Așadar mediul clasei și curtea exterioară vor satisface condițiile și conținuturile prevăzute atât în curriculum Montessori cât și în curriculum național. Credem că procesul dezvoltării copiilor are un impact emoțional mai mare decât rezultatul în sine. Așadar, ne dorim pentru copii ca succesul și fericirea lor să nu fie determinate de ceea ce obţin când ajung la destinaţie, ci de ceea ce devin de-a lungul drumului.


În școala Montesara ne concentrăm pe susținerea procesului natural de dezvoltare a ființei umane. Cei care practică această metodă au un punct de pornire comun: încrederea deplină în potențialul copilului. Acest principiu are un ecou puternic în rândul adulților, care învață să respecte diferențele individuale, să încurajeze interacțiunea socială și educarea personalității ca întreg, să vadă în copil potențialul ce așteaptă să fie descătușat.

Copiii educați în comunitatea noastră vor fi ghidați tot timpul de o profesoară (cu dublă specializare și experiență atât în învățământul tradițional, cât și în cel montessorian) și de o asistentă. Ei vor găsi în cele două prezențe adulte atât prietenia și afecțiunea de care are nevoie un copil cât și profesionalismul și seriozitatea pe care o dorim cu toții pentru a ne dezvolta armonios și deplin.

Mediul în care cresc copiii noștri este unul foarte atent organizat, dotat cu materiale specifice care au un scop bine definit, prin urmare un ecou puternic în dezvoltarea emoțională, intelectuală, fizică și socială a copilului. Amenajarea sălii de clasă și a anexelor (bucătărie, toalete, curte) este în perfectă concordanță cu specificul vârstei copiilor și cu tendințele lor umane înnăscute. Datorită acestui mediu pregătit, copiii descoperă scrisul și cititul, deduc teoreme, reguli de ortografie etc. Conform principiilor Montessori, importante sunt atât finalitățile, informațiile învățate, cât, mai ales, modul în care copiii ajung să le însușească. Printre lucrurile pe care le exersează copiii la noi, se numără foarte multe activități de viață practică, necesare desfășurării vieții de zi cu zi.


În îmbinarea pe care o propunem între sistemul alterantiv de educație Montessori și pedagogia tradițională copilul:

  • absoarbe și înmagazinează cunoștințele cerute de societate pentru vârsta lui și la nivelul învățământul tradițional de stat. Copiii care învață în sistemele alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale, printre care se numără și pedagogia Montessori, sunt pregătiți și au obligația să dea examenele de la Evaluarea Națională în clasele a 2-a, a 4-a, a 6-a și a 8-a.
  • își formează atât priceperi, deprinderi și abilități cât, mai ales, își câștigă independența. Materialele de lucru sunt captivante și foarte atent gândite și proiectate, ele inter-relaționează și decurg unul din celălalt. Copiii vor manevra cu plăcere și cu mult interes aceste aranjamente de forme, texturi, culori, dimensiuni, greutăți, toate având ca obiectiv principal sporirea independenței copilului.

Mediul Montessori încurajează, pe bună dreptate, comunitățile de copii de vârste mixte. Acest lucru se datorează viziunii clare a acestei pedagogii: copiii trebuie pregătiți pentru viață, o viață practică în care interacționăm cu oameni din diferite medii, de vârste diferite. Sunt încurajate în acest sens valori precum: cooperarea, toleranța, responsabilizarea copiilor mai mari în raport cu cei mai mici sau nou veniți, auto-educația.
În comunitatea noastră unde mediul, materialele și profesorii converg, copiii se simt liberi. Liberi să aleagă, să exploreze, să repete, să întrebe, să manipuleze, să relaționeze, să-și ducă lucrul la sfârșit fără presiunea timpului impus. Copiii sunt liberi să se dezvolte. Aceasta este de fapt auto-educația în spiritul nevoilor individuale de dezvoltare. Disciplina, bine înțeleasă în Montesara, derivă tocmai din această libertate de care copilul devine din ce în ce mai conștient. Vorbim despre o disciplină individuală și de grup pe care copiii o conștientizează, și-o asumă și o internalizează, nu despre o disciplină impusă din exterior.
Copilul, însoțit și atent ghidat de cei doi educatori, profesoara și asistenta, împreună și alături de întreaga comunitate de adulți montessorieni, inclusiv părinții, trăiește un proces de dezvoltare ca un copil independent, cu inițiativă, capabil de compasiune, de cooperare, responsabil, disciplinat, auto-didact și liber.

Montesara crede în aceste valori și în potențialul fiecărui copil !

 

 


 

Vârstele Montessori

Vârstele Montessori

  • 0-6 ani - dezvoltarea sinelui ca ființă individuală
  • 6-12 ani- dezvoltarea ființei sociale
  • 12-18 ani - nașterea adultului și găsirea sentimentului de sine
  • 18-24 ani - consolidarea personalității mature și devenirea unui explorator specializat